Sport en beweging

Waarom sport en beweegactiviteiten?

Zoals bekend is sport en bewegen een laagdrempelig bindmiddel tussen mensen. Over het algemeen willen asielzoekers en vluchtelingen zelf graag meedoen in de Nederlandse samenleving en dat is ook wat de overheid van hen vraagt. Een goede mentale en fysieke gezondheid helpt om de integratie te bevorderen. Daarom zijn aandacht voor sport en bewegen en de samenwerking met lokale sportaanbieders op en rond het AZC zo belangrijk.

Daarnaast biedt sport en bewegen mooie kansen om verschillende positieve effecten voor de doelgroep te bereiken. Denk o.a. aan het verbeteren van lichamelijke en mentale gezondheid, de participatie en sociale contacten bevorderen en het biedt structuur en daarmee richting aan leefstijl en dagbesteding. Door te sporten en bewegen worden mensen weer energiek en hebben vervolgens meer motivatie om aan andere activiteiten deel te nemen. Door te sporten en te bewegen kunnen mensen ook buiten het AZC sociale contacten aangaan en vaardigheden aanleren die in de maatschappij goed van pas komen. Vluchtelingen en asielzoekers vormen een specifieke doelgroep, waarbij trauma’s, onzekerheden, spanning en angst een rol spelen. Voor hen is het belangrijk dat ze ergens aan kunnen meedoen, al is het alleen maar voor plezier en ontspanning en om hun gedachten even te verzetten.

Neem hier contact met ons op.